Πλήρωση Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Σχολές Μουσικής

Ἐν ὄψει προγραμματισμοῦ λειτουργίας τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς μουσικῆς καί Παραδοσιακῆς μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς γιά τό σχολικό ἔτος 2017-2018, προσκαλοῦνται οἱ καθηγητές μουσικῆς πού πληροῦν τά ἀπαραίτητα ἀπό τό νόμο προσόντα καί ἐπιθυμοῦν νά διδάξουν σέ ἐθελοντική βάση, νά ὑποβάλουν  σχετική αἴτηση στή Γραμματεία τοῦ ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  μέχρι 16/8/2017.

Κάθε αἴτηση πρέπει να συνοδεύεται ἀπό:

  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα ἕως 500 λέξεις (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
  • Πρόταση ὑλοποίησης καινοτόμων ἐκπαιδευτικῶν δράσεων (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

Σημείωση: ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΡΟΚΟΠΕΙΟ Π.Ε.Κ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΘΕΛΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Πληροφορίες:

ΠΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ἱερᾶς  Μητροπόλεως Νέας Κρήνης & Καλαμαριᾶς

Καραμαούνα 29, 55132 Καλαμαριά,

Τηλ. Κέντρο: 2310-487292, www.imkal.gr

 

Ὑπεύθυνος Σχολῶν Μουσικῆς:

π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης, Τηλ.: 6940737564, email: brailletheo@gmail.com

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 2017

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2017-18