Εξυπηρέτηση Πολιτών

Πατήστε πάνω σε αυτό που σας ενδιαφέρει.

Δικαιολογητικά Θρησκευτικού Γάμου

 

Για να βγάλετε άδεια γάμου από την εκκλησία, όπου θα τελεστεί ο γάμος σας, χρειάζεστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Έκδοση από τα Κ.Ε.Π ή το Δήμο όπου ανήκετε, πιστοποιητικού γέννησης και βάπτισης, καθώς και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, με την αστυνομική ταυτότητα σας.

2)  Έκδοση από την ενορία όπου ανήκει ο καθένας χωριστά πιστοποιητικού αγαμίας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
•) πιστοποιητικό γέννησης και βάπτισης, καθώς και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
•) αστυνομική ταυτότητα
•) δύο μάρτυρες (όχι συγγενείς 1ου βαθμού) με τις αστυνομικές ταυτότητες τους
•) δήλωση του νόμου 105 από τους μάρτυρες ότι είστε άγαμοι και δεν σας συνδέει συγγενική σχέση και ότι δεν υπάρχει ή ότι υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης
•) εάν έχει προηγηθεί ο πολιτικός σας γάμος, χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη του.
•) διαζευκτήριο από το γραφείο διαζυγίων της αρχιεπισκοπής ή διαζευκτήριο πολιτικού γάμου ή πιστοποιητικό χηρείας.

3) Δημοσίευση αναγγελίας του γάμου σε οποιαδήποτε εφημερίδα στα ελληνικά. Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνει από 3 μήνες έως και 15 μέρες πριν το γάμο. Να φυλάξετε δυο αντίτυπα από το φύλλο της εφημερίδας που θα την κάνατε.
Στην αναγγελία του γάμου στην εφημερίδα πρέπει να αναφέρονται:
•) Τα ονοματεπώνυμά σας
•) Τα ονοματεπώνυμα των γονέων σας
•) Τα πατρώνυμα των μητέρων σας
•) Την περιοχή όπου θα τελεστεί ο γάμος

4) Παράβολο χαρτοσήμου ( 15 € από την εφορία).
Με τα έγγραφα της αίτησης για άδεια γάμου θα πάτε στην Αρχιεπισκοπή και θα την παραλάβετε την ίδια ημέρα.
Στη συνέχεια θα πάτε στην ενορία της νύφης για να υπογράψει και ο εκεί Ιερέας την άδεια.

 

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:

•) Τα άτομα που πρόκειται να παντρευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, απαιτείται γονική συναίνεση.
•) Δεν πρέπει να συνδέει τους μελλόνυμφους συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού
•) Οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να είναι κι οι δυο Χριστιανοί. Εάν ο ένας είναι αλλόθρησκος, θα πρέπει να βαπτιστεί πρώτα Χριστιανός.
•) Στην περίπτωση γάμου μεταξύ Χριστιανού Ορθόδοξου και Καθολικού ή Προτεστάντη όπου το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει 2 μυστήρια, θα πρέπει το μυστήριο στην ορθόδοξη εκκλησία να είναι το τελευταίο. Αυτό, διότι η Ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει το γάμο που έγινε στην Καθολική εκκλησία, ενώ το αντίθετο ισχύει και τότε θα υπάρχει πρόβλημα διγαμίας.
•) Τα άτομα θα πρέπει να είναι διανοητικά υγιή ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το μυστήριο.
•) Για τους αλλοδαπούς που πρόκειται να παντρευτούν απαιτείται άδεια παραμονής. Ειδικότερα, αν ένας από τους δυο μελλόνυμφους δεν είναι υπήκοος της Ε.Ε. θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του προξένου της χώρας του στην Ελλάδα ότι δεν έχει κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά), πιστοποιητικό βάπτισης (μεταφρασμένο στα ελληνικά), άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής.
•) Σε μικτό γάμο, υπεύθυνη δήλωση του ετερόθρησκου ότι τα παιδιά θα βαπτιστούν και θα ανατραφούν ορθόδοξα.

 

Νομικές Προϋποθέσεις Θρησκευτικού Γάμου

•) Οι μελλόνυμφοι να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
•) Δεν επιτρέπεται ο γάμος σε ηλικίες κάτω των 14.
•) Από 14 ως 18 χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων ή η εισαγγελική απόφαση εάν οι γονείς δεν συμφωνούν.
•) Σε περίπτωση προηγούμενου γάμου θα πρέπει να υπάρχει διαζύγιο.
•) Σε περίπτωση χηρείας θα πρέπει να έχουν περάσει 10 μήνες.
•) Σε περίπτωση εξαφάνισης, 4 χρόνια.
Όλες τις διαδικασίες για την άδεια γάμου, θα πρέπει να τις έχετε ολοκληρώσει το πολύ μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που πρόκειται να παντρευτείτε.

 

Δεν επιτρέπεται η τέλεση Θρησκευτικού Γάμου

•) Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές, εκτός από εκείνες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κρεοφαγία.
•) Την Εβδομάδα του Πάσχα.
•) Την Κυριακή της Πεντηκοστής.
•) Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.
•) Την 5η και 6η Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανίων.
•) Από την 1η μέχρι την 14η Αυγούστου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.
•) Την 29η Αυγούστου εορτή του Τιμίου Προδρόμου.
•) Την 14η Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
•) Από την 13η μέχρι την 25η Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.

Ενέργειες και δικαιολογητικά για τη Βάπτιση

 

 

Για παιδιά


Μετά την γέννησή του, το παιδί δηλώνεται στο Ληξιαρχείο, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης, ένα εκ των οποίων αναγράφει «Διά την Βάπτιση».

•)Ένα μήνα τουλάχιστον πριν την Βάπτιση, το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό, το προσκομίζετε στον Ιερέα της ενορίας σας με τις Αστυνομικές Ταυτότητες και «κλείνετε» την ημέρα και ώρα της τέλεσης του μυστηρίου.

•)Αν ο ναός που θα τελεστεί η Βάπτιση δεν είναι η ενορία σας, την Ληξιαρχική πράξη Γέννησης θα την δώσετε και πάλι στην ενορία σας και από εκεί θα μεταβιβαστεί στην ενορία που θα γίνει η βάπτιση.

•)Πριν την Βάπτιση θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του ονόματος που θα δοθεί στο παιδί, το θρήσκευμά του και τα στοιχεία του νονού και των γονέων.

•)Ο νονός του παιδιού δεν μπορεί να είναι αλλόθρησκος και δεν μπορεί να είναι Ορθόδοξος που έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο.

•)Επίσης, γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, μπορούν να βαφτίσουν το παιδί τους, μόνο αν ο νονός είναι Ορθόδοξος και δεν έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο.

•)Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο γονείς απουσιάζει, ο ιερέας μπορεί να τελέσει τη βάπτιση, αν ο παρών γονιός προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, σε περίπτωση που ο έτερος γονέας έχει αποβιώσει, είτε δικαστικής απόφασης βάσει της οποίας ο γονέας που απουσιάζει θεωρείται απών από τη γονική μέριμνα.

•)Αν η μητέρα είναι άγαμη, ιερέας μπορεί να τελέσει τη βάπτιση, εφόσον η μητέρα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει ότι εκείνη έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του παιδιού της, ότι δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να δίνει στον πατέρα δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και ότι επιθυμεί το παιδί της να βαπτιστεί χριστιανός και να λάβει το συγκεκριμένο όνομα.

 

•)Μετά την βάπτιση και εντός 60 ημερών, θα πρέπει να καταθέσετε την δήλωση της Βάπτισης από τον ναό, στο Ληξιαρχείο.

•)Η ονοματοδοσία γίνεται στο Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί η γέννηση του παιδιού ή στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων με Ληξιαρχική Πράξη.

•)Θα πρέπει και οι δύο γονείς να προσέλθουν στο Ληξιαρχείο με τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή τα διαβατήριά τους.

•)Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων δεν μπορεί να παραβρεθεί, απαιτείται εξουσιοδότηση.

•)Αν η Βάπτιση γίνει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της γέννησης, τότε η δήλωση της Βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Βάπτισης.

•)Από εκεί, αφού συνταχθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται σε διάστημα δέκα ημερών, αντίγραφα στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

 

Για ενήλικες

 

•)Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, χώρα προέλευσης κλπ.) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει, Χριστιανός Ορθόδοξος αβίαστα και ελεύθερα και την οποία υποβάλλει στον ενοριακό Ναό, της περιοχής κατοικίας του, με το Δελτίο Ταυτότητος ή Διαβατήριο σε ισχύ, και φωτοτυπία του, καθώς και με την Πράσινη κάρτα και φωτοτυπία της.

•)Ο Εφημέριος διαβιβάζει την Αίτηση στην Ι. Μητρόπολη, δηλώνοντας, ότι ο Αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και εισηγείται να Κατηχηθεί και να Βαπτισθεί.

•)Η Μητρόπολη εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή.
Ο Κατηχητής καθορίζει τον χρόνο της Κατήχησης και ο Εφημέριος της ενορίας την Βάπτιση.

•)Μετά την τέλεση της Βάπτισης ο Νεοφώτιστος καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως-Κατηχήσεως στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένος.

Κέντρο Προτιμήσεων Απορρήτου

Necessary

Advertising

Analytics

Other

Για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή" για να συνεχίσετε ή "Ρυθμίσεις απορρήτου" για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των cookies ή να επιλέξετε ποια θα αποδεχθείτε.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.


Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες